JavaScript is required

Privacy

AlleWasmiddel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AlleWasmiddel
Raasdorperweg 52 H
1175KX Lijnden

Wij zijn te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken
AlleWasmiddel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AlleWasmiddel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het versturen van facturen (adverteerders)
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Deze informatie geldt uitsluitend voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van allewasmiddel.nl.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze laatste blogs en actualiteiten. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze lijst wordt opgeslagen bij MailChimp, waarvan hier de privacyverklaring is te lezen (Engels). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Geautomatiseerde besluitvorming
AlleWasmiddel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AlleWasmiddel) tussen zit.

Voor het uitsturen van onze facturen gebruiken we het geautomatiseerde systeem e-boekhouden.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AlleWasmiddel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
AlleWasmiddel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AlleWasmiddel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AlleWasmiddel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar deze afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Je kun voorkomen dat Google, advertentienetwerken en adverteerders cookies plaatsen om jouw surfgedrag te volgen. Dit door dit aan te geven op www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijf je overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op jouw interesses afgestemd.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

CookieNaamDoelBewaartermijn
Google Analytics_utmaAnalytische cookie die websitebezoek meet36 maanden
AffiliatenetwerkenDiversClick- en salesgegevens worden bijgehouden i.v.m. het geven van een vergoeding voor het plaatsen van de advertentie, advertorial of commerciële link.30-60 dagen
HotjarhjUserIdAnalytische cookie die websitebezoek meet30-60 dagen
FacebookfbqAnalysehulpmiddel waarmee je de effectiviteit van je advertenties kunt meten en inzicht kunt krijgen in de acties die mensen uitvoeren op je website
Lees hier over het privacybeleid van Facebook >
30 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AlleWasmiddel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

AlleWasmiddel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AlleWasmiddel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Terug naar boven

Algemene voorwaarden · Privacy
AlleWasmiddel 2023 © Alle wastesten en resultaten op een rij!
Aan de testresultaten kunnen geen rechten worden ontleend. AlleWasmiddel kan gebruik maken van affiliate links of advertenties. AlleWasmiddel is een initiatief van DoubleMojo om prijzen en effectiviteit van verschillende wasmiddelen te vergelijken.